Организацията на учебния процес на учениците от ПМГ - 04 февруари 2021 година

Уважаеми родители, ученици и колеги,

На 4 февруари 2021 година започва втори срок на учебната 2020/2021 година.

Образователният процес на 4 февруари ще започне присъствено (за две седмици) за учениците от 7, 8 и 12 клас, съгласно заповед на министъра на здравеопазването. Началото на учебните занятия за ПЪРВА смяна е 8:00 часа, а за ВТОРА смяна (12 клас) е 12:10 часа. Класните ръководители ще напомнят на учениците какъв е графикът на учебните им часове за всеки ден, когато те се провеждат присъствено. Той е същият, какъвто беше преди преминаването към обучение от разстояние. Седмичното учебно разписание не се променя. То е валидно за цялата учебна година.

Във връзка със заповед №РД-01-51/26.01.2021 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със заповед №РД-01-718/18.12.2020, изм. и доп. със заповед №РД-01-718/18.12.2020, изм. и доп. със заповед №РД-01-20/15.01.2021, изм. и доп. със заповед №РД-01-52/26.01.2021 , както и заповед № РД09-290/29.01.2021 г. образователния процес продължава от разстояние в електронна среда с изключение на присъствените учебни занятия, както следва:

от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 клас и 12 клас;

от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5,10 и 11 клас;

от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

Предоставяме Ви училищни документи, регламентиращи организацията на учебния процес на учениците от ПМГ

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.