Заповед на Директора на ПМГ от 30.11.2020, относно синхронно обучение от разстояние в електронна среда

 Образователният процес за учениците от прогимназиален и гимназиален етап на образование (V – XII клас) в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” в сградата на училището временно да се преустанови и да продължи от разстояние в електронна среда по утвърденото учебно разписание и дневния график на учебните часове за ОРЕС (синхронно обучение от разстояние в електронна среда), при спазване на Правила за обучение от разстояние в електронна среда (Приложение № 29 на ПДУ на ПМГ, публикувани на сайта на училището), считано от 30 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г.

 

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.