Училищни документи за организация на образователния процес в ПМГ ”Проф. Емануил Иванов” през учебната 2020/2021 година

На заседание на ПС (08.09.2020г.) се обсъди организацията на образователния процес в ПМГ ”Проф. Емануил Иванов” през учебната 2020/2021 година.

Приети са :

ПЛАН за организация на образователния процес в ПМГ ”Проф. Емануил Иванов” през учебната 2020/2021 година

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА за намаляване на риска от заразяване в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година,  с които Ви предлагаме да се запознаете:

 

 

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.