Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Предлагаме Ву да се запознаете с Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.