Обществен съвет

До края на годината предстои изграждането на обществен съвет ( ОС ) на училището. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението им. ОС се изгражда на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и училищното образование. Дейностите на ОС, както и начина и етапите на създаването и устройството му са регламентирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Предстои свикване на срещи на родителите и на обществения съвет, за което ще Ви информираме своевременно.

 

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.