УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ПМГ ПРОВЕДЕ УЧРЕДИТЕЛНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

При висока активност и пълна Конферентна зала на 29.09.2022 г. се проведе учредителното заседание на Ученическия съвет за тази учебна година. На него присъстваха отговорниците на класовете, както и други ученици, настоящи членове на УС, класните ръководители и ръководството на училището.
Кандидатите за ръководния състав представиха пред присъстващите своята съвременна визия за работата на Ученическия съвет през настоящата учебна година. След проведено гласуване за председател беше избран Дейвид Нешев – ученик от 10б клас, а за заместник-председатели бяха избрани Йоана Венева от 11г клас и Божидара Крумова от 11а клас.
Успех в благородната мисия на всички членове на Ученическия съвет!

savet-
savet-
savet-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.