ОТГОВОРНИЦИТЕ ПО ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА 

Отговорниците по Трудова и Организационна дейност, които са членове на Ученическите съвети на паралелките, съвместно с екип от учители, проведоха работна среща и набелязаха дейности, които да се реализират до края на месец юни 2023 година:

  • Предстои издаване на електронен училищен вестник в началото на месец юни;  събират се предложения за име и лого на вестника до 29 май; сформиран беше редакторски екип от учители и ученици и бяха набелязани насоки, свързани с организацията на процеса по изготвяне на първия брой на вестника.
  • Прие се решение за боядисване на циментовата част от оградата и започва събирането на идеи и проекти от всеки клас. 

На работната среща ученици и учители представиха вече реализирани дейности от някои класове, като например осигуряване на храна за приют за бездомни кучета от учениците на 11в клас с техния класен ръководител – г-жа Елисавета Асенова; благотворителни кампании за деца в неравностойно положение от ученици от 6б клас с техния класен ръководител – г-н Светлин Кирилов и други. 

std
std