Open menu

 Със заповед No РД09- 2047/28.08.2023 г. на МОН е определен График на учебното време за 2023/2024 учебна година.

378 1 b