нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

ПМГ участва в проект „Младежи в кръговата икономика“ (Girls Go Circular)

44 са участниците в проект „Младежи в кръговата икономика“ (Girls Go Circular) на Junior Achievement Bulgaria

Наскоро ученици от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ участваха в поредица от изяви, свързани с проблемите на климатичните промени и справедливия енергиен преход, устойчивото развитие и кръговата икономика, природните ресурси и възобновяемите енергийни източници, организирани от Junior Achievement Bulgaria. Дейности, които бяха значими и доведоха до не малко както индивидуални, така и екипни награди.  За нас една от най-значимите е резултатът от участието ни в проект „Младежи в кръговата икономика“ (Girls Go Circular). Благодарение на активното ни участие в проекта бяхме насърчени като едно от най-активните училища в конкурса и получихме награда за Училище партньор в проекта „Младежи в кръговата икономика“(Girls Go Circular) - специална грамота и три лаптопа HP. Благодарим за оценката на организаторите, благодарим и на спонсорите на конкурса - НР. Пожелаваме на участниците да продължават да разширяват и задълбочават   познанията си по природни науки с акцент върху практическото приложение и влиянието му върху социалните процеси.

circular1  circular2

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.