нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

ИЗКУСТВАТА И СПОРТЪТ ЩЕ ПОМОГНАТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Mинистърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов награди общността на ПМГ за принос в цялостната й дейност срещу насилието и тормоза
На 15 ноември 2022 година Министерство на образованието и науката, в сътрудничество с UNICEF Bulgaria организираха национална кръгла маса „Училище без агресия за сигурна училищна среда“.

 Форумът беше част от заключителното събитие по националната програма „Стъпки заедно“, в което се включиха представители на МОН, УНИЦЕФ, представители на РУО – Кюстендил, представители на РУО от страната, експерти, директори на училища, учители, ученици Миротворци, асоциация Родители.
Екипът на ПМГ - Лилия Механджийска – координатор на програмата, Кристина Цекова – учител по ФВС и Ася Тасева – учител по испански език, представи добри практики на гимназията в посока подкрепа на педагогическите специалисти – част от стратегията на училището за развитие на социалната и емоционална компетентност в общността.
Презентацията на екипа на ПМГ получи много висока оценка от присъстващите в залата.

Училищната общност благодари на УНИЦЕФ и МОН за възможността да се включи като пилотна по програмата „СТЪПКИ ЗАЕДНО“. Специална благодарност за прекрасното сътрудничество отправяме към г-жа Роза Димова - координатор на програмата за УНИЦЕФ България и на нашия ментор – д-р Петя Варчева.

agresia-
agresia-
agresia-
agresia-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.