Деветото национално състезание по немски език

Днес  - 15 декември 2021 година в Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ се проведе вътрешноучилищният кръг на деветото национално състезание по немски език, организирано от издателство КЛЕТ България.
Част от тази мащабна и вълнуваща проява станаха учениците от 8А клас, които изучават разширено немски език, и учениците от 11. клас, които изучават немския език като втори чужд език. Те взеха участие в състезанието с радост и за пореден път показаха, че са част от отбора на успяващите.
Целта на националното КЛЕТ състезание по немски език е да запознае учениците, изучаващи немски език в България, с основни специфики от формата на сертификатните изпити и да развива нагласа и умения за явяването на изпит за получаване на сертификат. Състезанието мотивира учениците чрез едно ново предизвикателство и проверява знанията и уменията им при наличието на състезателен елемент. То е предназначено за всички ученици, които изучават немски като първи или втори чужд език и владеят езика на ниво А1 до С1.

Състезанието се организира в два кръга – вътрешноучилищен и национален. То включва пет нива, като всяко ниво съдържа определен брой компоненти и задачи съгласно нивото на трудност. Участниците от нашето училище се явиха на ниво А1/А2.
Ниво А1 включва следните компоненти: Четене с разбиране – 2 части (12 въпроса) и Писане – 1 част (1 задача).
Ниво A2 включва следните компоненти: Четене: 4 части (20 въпроса) и Писане: 2 части (2 задачи).

Успех на участниците!