5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

По предложение на ЮНЕСКО – Организацията на обединените нации за
образование, наука и култура – на 5 октомври у нас и в още над 100
страни по света се отбелязва Денят на учителя. В този ден международната
общественост изразява своята почит към учителите и към техния всеотдаен
и неуморен труд.

Професията „учител“ е достойна за уважение във всички култури и
общества, защото изгражда бъдещето на всяка нация.

УВАЖЕНИЕ КОЛЕГИ,

С благодарност и признателност се обръщам към Вас по повод Международния
ден на учителя. Вашата мисия да възпитавате и образовате, да
вдъхновявате и окрилявате младите хора е възхитителна, изпълнена със
съдържание.
В празничния ден Ви пожелавам енергия, воля и упоритост, с които да
продължите да провокирате и да поддържате интереса на учениците към
знанието и науката, да успявате да изграждате личности и човеци!
Бъдете здрави и вдъхновени!

ЧЕСТИТ ДЕН НА УЧИТЕЛЯ!

 

С уважение,

Мая Стойчева-Николова - началник
РУО - Кюстендил