Успехи на компютърното рисуване в ПМГ!

За поредна година учениците от клуб „Дигитална живопис“ и професионална паралелка „Компютърен график“ участваха активно в конкурсите за компютърна рисунка. При голяма конкуренция от страната и чужбина, бяха забелязани и оценени уменията на:

-Владина Тихолова 8 кл. втора награда, втора възрастова група /13-15 г./

на XVI Национален конкурс за дигитална графика и живопис „Моята България“ гр.Добрич

- Ивелина Коцева – 14г. - Сребърен медал, категория рисунка група - 13-14 години

- Елизабет Янева – 14г. - Бронзов медал, категория рисунка група - 13-14 години

на XII международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” – гр.Хасково

Честити награди!

konkursi-
konkursi-
konkursi-