Ден на розовата фланелка в ПМГ

ПМГ отбеляза международния Ден на розовата фланелка за борба с училищния тормоз ( всяка последна сряда за месец февруари). Днес на  24 февруари 2021 година нашетоучилище е с изцяло обновени кътове за почивка и дискусия във фоайетата на коридорите.
Кътовете са обзаведени от ИКЕА по проекта на УНИЦЕФ „Стъпки заедно“, който е насочен към превенция и ограничаване на случаите на тормоз и насилие в общността и развиване на социалната и емоционална компетентност на учениците.
В подготовката, организацията и провеждането на събитието участваха ученици от 5 б клас и Ивана Андонова от 11 г клас , член на  Ученически съвет.

 

 

rozova-f-
rozova-f-
rozova-f-
rozova-f-
rozova-f-
rozova-f-
rozova-f-
rozova-f-
rozova-f-
rozova-f-1-
rozova-f-1-
rozova-f-1-
rozova-f-1-
rozova-f-
rozova-f-