Едно свободно място в пети клас

В съответствие с графика за работата на училищната комисия по прием в пети клас за учебната 2021/2022 година Ви  предоставяме справка за незаетите места към 9 юли 2021 година.