В Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил през учебната 2021/2022 година успешно бе реализиран проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. Целта на проекта е подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по профилирана подготовка по природни науки. От тази учебна година форматът на държавните зрелостни изпити е променен и акцентът е в профилираната подготовка, което поражда необходимостта от научни знания и компетенции, формирани във втори гимназиален етап на обучението.
В рамките на проекта бяха закупени два интерактивни дисплея, които се използват в специализирани кабинети по биология и химия и два цифрови тринокулярни микроскопа за лабораторията по биология. Подобрени са възможностите за експериментална работа и в лабораторията по химия учениците имат възможност да използват новите рН-метър, магнитна бъркалка, апарат за електролиза, рефрактометър, електронна везна, дигитални термометри, спиртни лампи, стативи и бюрети за титруване. Кабинетите и лабораторията по физика са снабдени с разнообразни уреди, апарати и макети за физични измервания и визуализиране на астрономически явления.
Закупеното в рамките на проекта оборудване учителите и учениците могат да използват както в профилираната, така и в общообразователната подготовка по съответните предмети. Реализирането на проекта е предпоставка за по-високо качество на обучението по природни науки, насочено към овладяване на ключови компетентности от учениците, към прилагане на наученото в практиката чрез експериментални задачи по тези предмети. Подкрепя идеите и новаторските търсения на нашето училище и отговаря на желанието на професионалната общност за модернизация на обучителния процес.
Каним всички наши приятели и съмишленици да посетят корпус „Природни науки“ в ПМГ-Кюстендил и да се насладят на приятната атмосфера, създадена с огромно желание за мотивиране и проактивност в областта на природните науки!

o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-