Конференция YOUTH RIDERS

2 юни 2017 година във Възрожденското училище Натали Костадинова, Мирела Стамболийска и Стела Кирилова от Х в клас участват в конференция YOUTH RIDERS с младежи от Република Сърбия.

Темата на дискусията беше свързана с младежката активност и доброволчеството, предстоящи обучения и съвместни дейности.

2 юни 2017 година във Възрожденското училище Натали Костадинова, Мирела Стамболийска и Стела Кирилова от Х в клас участват в конференция YOUTH RIDERS с младежи от Република Сърбия.

Темата на дискусията беше свързана с младежката активност и доброволчеството, предстоящи обучения и съвместни дейности.