Среща на бивши и настоящи ученици на ПМГ

12 май 2017  - посещение на факултета по Математика и информатика на Софийски университет, което бе водено от доц. Ангелов, представители на Студентския съвет към факултета и бивши ученици на ПМГ и студенти на ФМИ, работещи във водещи компании в ИТ сектора

su-2017-
su-2017-
su-2017-
su-2017-
su-2017-
su-2017-