Нов български университет

11 април 2017- посещение на НБУ с ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

nbu-
nbu-
nbu-
nbu-
nbu-
nbu-