Посещение на Американски университет

25 март 2017 - посещение на Американски университет - гр. Благоевград за участие в конференция Start up 

AU-Blagoevgrad-
AU-Blagoevgrad-
AU-Blagoevgrad-
AU-Blagoevgrad-