Професиографско посещение на Районен съд - Кюстендил

На 13 март 2017 година организирахме професиографско посещение на Окръжен и районен съд Кюстендил с участие на учениците в симулиран съдебен процес

okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-
okr-sad-