Приемственост

Георги Алексиев от XII а клас споделя личния си опит при кандидатстване в чужбина, трудности в избора си  на ВУЗ  и бъдеща професия.