Open menu

Кариерно ориентиране на учениците

2 юни 2017 година във Възрожденското училище Натали Костадинова, Мирела Стамболийска и Стела Кирилова от Х в клас участват в конференция YOUTH RIDERS с младежи от Република Сърбия.

Темата на дискусията беше свързана с младежката активност и доброволчеството, предстоящи обучения и съвместни дейности.

2 юни 2017 година във Възрожденското училище Натали Костадинова, Мирела Стамболийска и Стела Кирилова от Х в клас участват в конференция YOUTH RIDERS с младежи от Република Сърбия.

Темата на дискусията беше свързана с младежката активност и доброволчеството, предстоящи обучения и съвместни дейности.

Георги Алексиев от XII а клас споделя личния си опит при кандидатстване в чужбина, трудности в избора си  на ВУЗ  и бъдеща професия.

 

 

Посланието на учениците, представено като етюд на откровение.

 

    

poslanie-
poslanie-
poslanie

12 май 2017  - посещение на факултета по Математика и информатика на Софийски университет, което бе водено от доц. Ангелов, представители на Студентския съвет към факултета и бивши ученици на ПМГ и студенти на ФМИ, работещи във водещи компании в ИТ сектора

su-2017-
su-2017-
su-2017-
su-2017-
su-2017-
su-2017-