Open menu

Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ има оборудвани модерни външна и вътрешна подвижна площадки за БДП, които са финансирани по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул  5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Новоизградената външна площадка е съобразена със съвременните изисквания за плановете за преподаване на БДП. Площадките разполагат с интерактивно оборудване и дидактически средства – пътни знаци, стоп палки, сигнални жилетки, конуси, светофари, велосипед, табла за обучение по БДП, очила за симулация за употреба на алкохол и наркотични вещества и програмируем учебен робот. Вече се провеждат занятия с ученици по безопасност на движението по пътищата, посредством площадките. Учениците с интерес изучават и използват ползотворно оборудването в рамките на предвидените часове за обучение.

bdp
bdp
bdp