Open menu

Шест училища от различни населени места получават финансиране за реализация на проекти за преодоляванеproekt uz образователните трудности, причинени от пандемията, от новата програма “Учим заедно” на фондация “Заедно в час”. Програмата се реализира за първа година (oт 1 януари 2022 година) с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” и цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските в знанията и уменията на учениците, натрупани по време на пандемията.

“Вярваме, че проектите финалисти имат потенциала да адресират належащи проблеми в образователната система. Желанието ни е финалните продукти от всеки проект да бъдат разпространени широко и да могат да са достъпни за прилагане и в други училища, които срещат сходни трудности”, споделя Мариян Ранков, ръководител “Образователни проекти” във фондация “Заедно в час”.
След реализиране на проектите ще бъдат създадени и споделени полезни ресурси за свободно ползване, които ще адресират трудности, свързани с дистанционното обучение. Всички ресурси ще бъдат споделени през комуникационните канали на “Заедно в час” и prepodavame.bg.
Ето и повече за проекта на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил:

Проект “#учимЗаедно” по програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”, която цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България. Тя се реализира от Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” за период от една година.
Проектът обхваща ученици от V до VII клас, включително и ученици в партньорското ни училище – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил. Той цели наваксването на знания по БЕЛ и математика, причинени от онлайн обучението и изграждане у учениците на нагласа за развитие. Партньори в изпълнение на дейностите са Център за творческо обучение, Училищна Телерик Академия и Институт за изследвания в образованието. Като резултат от проекта ще бъдат създадени наръчници за наваксването на пропуски по БЕЛ и математика, както и наръчник за изграждането на нагласа за развитие у учениците. Всички наръчници ще включват методическа част, планове на дейности и ресурси. Мултиплицирането на добрите практики и създадените ресурси ще се осъществи чрез сайт на проекта и работни срещи.

Основна част от дейностите по проекта са заниманията с ученици: "Дигитални науки и нагласа за развитие"– включени 155 ученика, занимания с ученици по "Математика" - 28 ученика и занимания с ученици по "БЕЛ" - 29 ученика. Проектът включва също така обучения на учители и на родители.

Целите ни са:
Усвояване на общозадължителния минимум от знания и умения. Попълване на пропуски в материала. Формиране на интерес и мотивация у учениците за придобиване на нови знания и умения. Усвояване методите за саморегулирано учене. Подготовка за национално външно оценяване по БЕЛ и математика. Разширяване на терминологическия речник. Усъвършенстване на уменията да прилагат теорията при решаване на задачи. Повишаване на мотивацията на учениците към учебния процес и осъзнаването на тяхната важна роля в обучението. Умения за практическо прилагане на теоретични знания. Умения за правилно разпределение на предоставеното време и за търсене на решения в проблемна ситуация. Формиране на социални умения, емоционални компетентности и нагласи като гаранция за успех не само в училище, но и на работното място и в живота.
Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображение. Целим да образоваме учениците за това как работят технологиите и компютрите, защо програмирането е важно, какви други умения помагат за развитието на новите технологии. Развиваме логическото им мислене и умението да разбиват решението на един проблем на кратки и ясни стъпки, което ще им е полезно не само в програмирането, но и в живота като цяло. Целта ни е да повишим скоростта и интереса към ученето. Едно от ключовите умения за всеки ученик е да може да учи бързо, лесно и да се приспособява по-бързо към промените. Това може да се случи, ако надградим сегашните методи на преподаване, като по този начин повишим мотивацията и интереса да се учат нови неща.

n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-