Уважаеми родители,

Практиката в дистанционното обучение поставя ежедневно въпроси пред нас за начина на осъществяването му и възможностите за неговото усъвършенстване. Във връзка с това Ви молим, да дадете обективното си мнение за проведеното дистанционно обучение в ПМГ.

Няма как дистанционната форма на обучение да измести дневната изцяло, но станахме свидетели на обстоятелства, които доказаха необходимостта от организиране на такава в екстремни случаи. И ние трябва да сме подготвени за това.

Класните ръководители са получили линк към анкетата, която молим да попълните – тези формуляри са достъпни само от акунтите на учениците с наставка @pmgkn.com. 

Тук прилагаме линк на форма, която е достъпна от всеки акаунт. Моля да го използвате само в случай, че е невъзможно да ползвате линка, предоставен от класния ръководител.

https://forms.gle/EpRnaC4bzcd4TeAz5

Благодаря за съдействието!

1 юли 2020 година                                                                                       Елена Стоилова, директор