Уважаеми родители,

Предлагаме Ви да се запознаете със заповедите на директора на ПМГ, относно въвеждане на дистанционно обучение в ПМГ.

Ето и ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ чрез електронната платформа Google G-Suite в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – град Кюстендил

(утвърдени със Заповед №603/16 март 2020 година)