Оставането вкъщи за дистанционна работа и учене, дори и за кратко време променя начина на живот.

Тук ще намерите различни материали и отговори на редица въпроси, подготвени от училищния психолог.

Ето защо ние Ви предлагаме да се запознаете с:

 

 

 

Уважаеми родители,

предлагаме Ви да се запознаете с:

- писмата на директора на ПМГ - госпожа Елена Стоилова,(неразделна част от Заповед №604/16 март 2020 година), които съдържат информация и указания за родителите на учениците на ПМГ, относно: организацията на дистанционното обучение, въвеждане на строк контрол върху участието на всеки ученик и педагогически специалист и др.

 

- обръщение на психолога на ПМГ към родителите

- писмо на МОН от 15.03.2020 за пълноценно прилагане на обучението от разстояние и сътрудничество в името на най-добрия интерес на детето.

- 10 правила за работа с компютър (спазването на някои прости правила при работа с компютър може да Ви спести много проблеми със здравето)

Уважаеми родители,

Предлагаме Ви да се запознаете със заповедите на директора на ПМГ, относно въвеждане на дистанционно обучение в ПМГ.

Ето и ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ чрез електронната платформа Google G-Suite в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – град Кюстендил

(утвърдени със Заповед №603/16 март 2020 година)

 

saobstenie

Уважаеми родители,


Информираме Ви,че съгласно заповед № РД-01-124 / 13 . 03. 2020 г. на Министъра на здравеопазването до 29 март 2020 година се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Прилагаме запшовед № РД-01-124 / 13 . 03. 2020 г.