На горе

ЗАЩИТА ОТ COVID-19

„Моят герой си ти“
Интернет и личните данни - съвети за деца и родители

Предоставяме Ви становище на Комисия за защита на личните данни по актуални въпроси от обществен интерес, относно:
- твоите лични данни и интернет – съвети за деца
- личните данни и интернет – съвети за родители

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-154 /26.03.2020 г
Писмо до родителите от 24.03.2020 на директора на ПМГ
Предпазвайте себе си и околните от заразяване
Обръщение към учениците - 17.03.2020
Обръщение към родителите - 17.03.2020
Писмо до родителите от 17.03.2020 на директора на ПМГ
Писмо до родителите от МОН - 15.03.2020
Писмо до родителите от 14.03.2020 на директора на ПМГ
Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124 / 13 . 03. 2020 г.
Писмо до родителите във връзка с COVID-19
Заповед за обявяване на грипна ваканция
Заповед на Директора на ПМГ, относно мерки срещу разпространение на вируси
Мерки за намаляване на риска от разпространението на COVID-19 на територията на ПМГ“Проф. Емануил Иванов“
Индивидуална защита от COVID-19

Индивидуална защита от COVID-19

 
 
Powered by Phoca Download