\ ПМГ Кюстендил - Общо отчетно събрание - 09.07.2021

Общо отчетно събрание - 09.07.2021

Печат

На 9 юли 2021 година от 17.00 часа ще де проведе Общо отчетно събрание на Училищно настоятелство - ПМГ.
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата за събранието.