Open menu

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

на сдружение ”Училищно настоятелство при ПМГ”

Председател - Иван Андонов-
членове: Даниела Михайлова
Ивайло Чалъков
Елина Костадинова
Диана Иванова

 

Настоящият Управителен съвет на на сдружение ”Училищно настоятелство при ПМГ” - ЕИК 109039557 е избран на Общо събрание, проведено на 22 юни 2020 година.