Open menu

 На 20 юни 2023 година от 17.30 часа в конферентната зала на ПМГ ще се проведе Общо-отчетно събрание на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство на ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.
Предоставяме Ви Поканата