Open menu

На 23 юни 2022 година от 18 часа в актовата зала на ПМГ ще се проведе Общо отчетно изборно събрание на Училищно настоятелство на ПМГ.