Open menu

В периода 2-4 юни 2021 г. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ бе домакин на дейности по Националната програма за мобилност „Иновации в действие“. Гостуваха колеги, директори и ученици от училищата партньори СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. Темата на мобилността е „Ние и гласът на времето“.
Целта е училищата да обменят иновативни методи на работа в училище. Представени бяха иновациите в ПМГ гр. Кюстендил и СУ „Св. Климент Охридски“ Костенец. Наблюдавани бяха открити уроци и практики, свързани с химичните технологии (производство на прежди в Кюстендил), качествени реакции за доказване на йони, възможности за лабораторна работа при обучение от разстояние в електронна среда и проектно базирано обучение в 6 клас. Те бяха демонстрирани от Силвия Георгиева и Роза Симеонова, учители по ХООС. Учителите и учениците наблюдаваха възможности за извънкласна дейност по биология и здравно образование - проектно базирано и STEM–обучение, представено от Росица Везенкова и Силвия Петрова, учители по биология и здравно образование. Г-жа Силвия Стойчева, учител по физика и астрономия, заедно с изявени ученици показа интерактивно проектно базирано обучение по физика. В часа по литература, представен от госпожа Гергана Петрова, гостите станаха съпричастни с “Дон Кихот и Санчо Панса - еднаквост и различие“. Друга тема бе подготовката за НВО и решаване на задачи тип PISA, реализирана с Маргарита Здравкова, учител по математика.

По време на мобилността гостите посетиха лесопарк “Хисарлъка”, където се включиха в културната програма, подготвена от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с участието на ВГ „Калпазани“ и продължи с посещение на вековните секвои в местността „Ючбунар“ до с. Богослов.
Програмата на мобилността продължи с участието на педагозите в областната конференция „Ние и гласът на времето“ в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ проведен под хибридна форма.
Дейностите се осъществяват по модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“.

Можете да се информирате за конференцията на следния сайт на конференцията - https://sites.google.com/pmgkn.com/forum

mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-