Open menu

На 3 и 4 юни 2021 година нашето училище организира форум на тема „Ние и гласът на времето“. Събитието е в рамките на Национална програма „Иновации в действие“ на МОН.
Над 50 педагогически специалисти от училища от област Кюстендил и извън нея участват в изявата. Представители на МОН, РУО - Кюстендил , община Кюстендил, УН и Обществен съвет на училището също се включиха в работата на форума.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ и партниращите й училища – СУ „Св. Климент Охридски“ в Костенец и ОУ „Св. Паисий Хилендарски" в Кюстендил обменят иновативни методи на работа в училище.
В продължение на два дни бяха наблюдавани открити уроци и практики, свързани с химичните технологии (производство на прежди в Кюстендил), качествени реакции за доказване на йони, възможности за лабораторна работа при обучение от разстояние в електронна среда и проектно базирано обучение в 6 клас.

 

 

Програмата на форума включва представяне на възможности за извънкласна дейност по биология и здравно образование - проектно базирано и STEM–обучение и обучение по физика. Друга тема е подготвката за НВО и решаване на задачи тип PISA.
Във форума участват и партньори на ПМГ "Проф. Ем. Иванов" в изграждането на култура за иновации и осъвременяване на образователния процес.

Можете да се информирате за конференцията на следния сайт на конференцията:  https://sites.google.com/pmgkn.com/forum