График на учебното време за 2022/2023 учебна година

Със заповед No РД 09- 4066/30.08.2022 г. на МОН е определен График на учебното време за 2022/2023 учебна година.

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.