Протокол от заседание на Обществения съвет - 11.03.2021

 На заседанието са обсъдени въпроси, относно съгласуване на избора на учебници за седми клас и начален бюджет на ПМГ за 2021 финансова година.

Предлагаме Ви да се запознаете с Протокола от заседанието.

 

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.