Протокол от заседание на Обществения съвет - 26.10.2020

На заседанието е обсъдено прдложение за включване на електронното обучение от разстояние, като елемент на училищната иновация "Ние и гласът на времето".

 Предлагаме Ви да се запознаете с Протокола от заседанието.

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.