Протокол 5 от заседание на Обществения съвет

На 27.05.2020г., се проведе редовно заседание на Обществения съвет на ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил.

Предлагаме Ви да се запознаете с Протокола от заседанието на ОС.

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.