Ученическият съвет през учебната 2020/2021 година

Независимо от обявената пандемична обстановка в страната УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ПМГ при перфектна организация и стриктно спазване на противоепидимичните мерки прие новите си членове и очерта Насоки за работа през учебната 2020/2021 година
Учредителното събрание на Ученическия съвет на ПМГ се проведе на два етапа:

I етап - на 05.10.2020 г. – проведе се присъствено, в Конферентната зала на ПМГ, при спазване на противоепидимичните мерки. Дневният ред включи избор на председател; отчет за дейността през 2019/2020 г.; обсъждане и приемане на план за учебната 2020/2021 г. За втора поредна година за председател беше избрана Йоана Цонева от 11а клас.


II етап - 14 октомври от 18 часа, проведе се онлайн - за избор на заместник-председатели. Измежду трима кандидати за зам.-председатели бяха избани София Василева – 11б клас и Диана Велинова – 11б клас.
Единодушно бяха приети насоки в работата на УС.

nasoki-
nasoki-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.