„Губим себе си в книгите и там се намираме“

През месец октомври 2019 година учениците от Ученическия съвет на ПМГ – София Василева, Ивана Андонова и Симона Георгиева от 10 г клас сформираха читателски клуб, под мотото „Губим себе си в книгите и там се намираме“.
Клубът печели популярност сред ученическата общност и до момента в него са се включили активно 14 ученици от 8, 9, 10 и 11 клас. Дейността му се изразява в обсъждане и дискусия на книги, които предварително са прочетени от всеки член.

До момента са реализирани следните дейности:
• Посещение на културни мероприятия в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, свързани с литературата.
• Прочетени са и са обсъдени две литературни произведения.

В бъдеще се планират:
• Посещения на литературни фестивали в гр.София и страната.
• Посещение на културни паметници, свързани с бележити автори.
• Увеличаване на популярността на клуба в училище и участие на членовете му в дебати по актуални теми.
Очакваме Ви!

 

knigi-
knigi-
knigi-
knigi-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.