Финансов модул на ПМГ (бюджет)

Таблица за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2021 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
Таблица за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил - Начален бюджет 2021 г.
Заповед РД-00-267 от 02.03.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил за утвърждаване на Началните бюджети на училища и детски градини за 2021 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.12.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.12.2020 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.09.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.09.2020 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2020 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2020 г.
Отчет за касово изпълнение към 31.03.2020 г.
ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил - Начален бюджет 2020 г.
Информация за изпълнение на бюджета за 2019 година
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПМГ „Проф. Ем. Иванов” – гр. Кюстендил към 31.12.2019 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПМГ „Проф. Ем. Иванов” – гр. Кюстендил към 30.09.2019 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2018 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2019 г.
Начален бюджет за 2019 г. на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил
Отчет за бюджета на ПМГ Кюстендил към 31.12.2018 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.12.2018 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с ко KSF за месец декември 2018 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.09.2018 г.
 
 
Powered by Phoca Download