На горе

Финансов модул на ПМГ

Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.09.2019 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2018 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2019 г.
Начален бюджет за 2019 г. на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил
Отчет за бюджета на ПМГ Кюстендил към 31.12.2018 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.12.2018 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с ко KSF за месец декември 2018 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.09.2018 г.
Отчет за бюджета на ПМГ Кюстендил към 30.09.2018 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF на ПМГ Кюстендил към 30.09.2018 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2018 г.
Анализ за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2018 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2018 г.
Начален бюджет за 2018 г. на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2018 г.
Отчет за бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2018 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2018 г.
Правила за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2017-2018 година в ПМГ “Проф. Емануил Иванов” Кюстендил
Заповед 567 от 09.03.2018 г. за утвърждаване правила за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2017-2018 година в ПМГ “Проф. Емануил Иванов” Кюстендил
Отчет за бюджета за месец декември 2017 г.
 
 
Powered by Phoca Download