На горе

Финансов модул на ПМГ

Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.09.2018 г.
Отчет за бюджета на ПМГ Кюстендил към 30.09.2018 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF на ПМГ Кюстендил към 30.09.2018 г.
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2018 г.
Анализ за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2018 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 30.06.2018 г.
Начален бюджет за 2018 г. на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил
Информация за изпълнение на бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2018 г.
Отчет за бюджета на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2018 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил към 31.03.2018 г.
Правила за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2017-2018 година в ПМГ “Проф. Емануил Иванов” Кюстендил
Заповед 567 от 09.03.2018 г. за утвърждаване правила за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2017-2018 година в ПМГ “Проф. Емануил Иванов” Кюстендил
Отчет за бюджета за месец декември 2017 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с код DMP за месец декември 2017 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с ко KSF за месец декември 2017 г.
Табллица за изпълнението на бюджета 2017 г.
Информация за изпълнение на бюджета за 2017 г.
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за месец септември 2017 г
Отчет за извънбюджетни сметки с код DMP за месец септември 2017 г
Отчет на бюджета за месец септември 2017 г
 
 
Powered by Phoca Download