Open menu

В съответствие със заповед РД-01-220/08-04-2021на министъра на здравеопазването, за учениците от 7, 8 и 10 клас от понеделник (12 април 2021 година) учебният процес ще се провежда присъствено - първа смяна, от 8:00 часа.