На горе

Документи на ПМГ

Покана зa Oбщo съ6paнue УН на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил - 27.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ от заседание на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“, ГРАД КЮСТЕНДИЛ от 28.01.2019 г.
ПРОТОКОЛ от 24.01.2019 г. на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“, ГРАД КЮСТЕНДИЛ
П Р А В И Л Н И К за дейността на ПМГ, Учебна 2018/2019година

Този правилник влиза в сила от 15 септември 2018 год. след Решение на ПС (Протокол № 12 от 13.09.2018 год.).

Учебници - XIІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - XІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - X клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - ІX клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - VІІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - VІІІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Покана за общо събрание на УН на ПМГ Кюстендил - 26 юни 2018 г.
Обръщение за дарителство
профил "Природни науки - Биология и химия"
профил "Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и информационни технологии"
профил "Математически - Математика и информатика"
Правилник за дейността на Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов” – гр. Кюстендил
Етичен кодекс на Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов” – гр. Кюстендил
Стратегия за развитие на Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов” – гр. Кюстендил
 
 
Powered by Phoca Download