На горе

Документи на ПМГ

Обръщение на Директора на ПМГ - 17 декември 2019
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ПМГ
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КСПО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Уведомление от родител при отсъствие от настоящия адрес
Заявление от родител за освобождаване по здравословни причини от изучаване на учебния предмет ФВС
Молба от родител за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година
Молба от родител за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година
Молба-декларация за стипендия за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година (социални, за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за подпомагане на ученици без родител(и))
Молба-декларация за стипендия за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година (за отличен успех)
Слово на Елена Стоилова - Директор на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил по случай откриването на учебната 2019/2020г.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Кюстендил обявява свободни места за учебната 2019/2020 година
Учебници за VIII клас на учебната 2019/2020 г.
Учебници за ІХ клас на учебната 2019/2020 г.
Учебници за Х клас на учебната 2019/2020 г.
Учебници за ХІ клас на учебната 2019/2020 г.
Учебници за ХІІ клас на учебната 2019/2020 г.
Съобщение по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ПМГ " Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил няма планирани дейности за месеци юли и август 2019 г.
Покана зa Oбщo съ6paнue УН на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил - 27.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ от заседание на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“, ГРАД КЮСТЕНДИЛ от 28.01.2019 г.
ПРОТОКОЛ от 24.01.2019 г. на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“, ГРАД КЮСТЕНДИЛ
 
 
Powered by Phoca Download