На горе

Документи на ПМГ

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас (WORD формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас (PDF формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас (PDF формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас (WORD формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване - VII клас по чужд език (PDF формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване - VII клас по чужд език (WORD формат)
Списък на избраните учебници за VI клас
Списък на избраните учебници за V клас
Свободни места в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”
Молба-декларация за стипендия по т.2-т.3-т.42
Молба-декларация за стипендия по т.1
З А П О В Е Д № 496/28.01.2020 г.
Обръщение на Директора на ПМГ - 17 декември 2019
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ПМГ
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КСПО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Уведомление от родител при отсъствие от настоящия адрес
Заявление от родител за освобождаване по здравословни причини от изучаване на учебния предмет ФВС
Молба от родител за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година
Молба от родител за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година
Молба-декларация за стипендия за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година (социални, за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за подпомагане на ученици без родител(и))
 
 
Powered by Phoca Download