На горе

Документи на ПМГ

Предложения за извънкласни занимания по интереси за учебната 2022/2023 г.
Заявление от родител за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година (2022/2023)
Заявление от родител за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година (2022/2023)
Заявление за освобождаване от ФВС за учебната 2022/2023 година
Транспортна схема на ученическите автобуси за учебната 2022/2023 г.
Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година - 11.08.2022
Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година - 08.08.2022
Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година
Обява за свободно място за длъжността Образователен медиатор по НП "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници"
П Р О Г Р А М А за вътрешноинституционална квалификация 4 и 5 юли 2022 година
Заявление за участие в дейности по НП “Отново заедно”, 2022 г.
Критерии за определяне на ученици за участие в НП „Отново заедно“
Програма на церемонията по дипломиране - випуск 2022
Покана за церемония по Дипломиране на Випуск 2022
Обръщение на Директора на ПМГ във връзка с проведено състезание "Математика за всеки" - 14 май 2022 година
Програма за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училища
ГОДИШНА НАГРАДА „НА СТАРТ СЕ ЗАСТАВА ЗА ПОБЕДА“ - регламент
КАК ДА НЕ ГУБИМ СЕБЕ СИ В ПОТОКА ОТ НЕГАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НИ ЗАЛИВА ОТ КАДРИТЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА?
Свободни места за ученици в ПМГ към 28 февруари 2022
Oбява за свободните места за ученици в ПМГ към 08.02.2022
Писмо до родителите - 13.01. 2022 - за подкрепа на иновация
Ден на таланта - 23 декември 2021 година
СТРАТЕГИЯ за развитие нa Природоматематическа гимназия „Професор Емануил Иванов“ гр. Кюстендил за периода от 2021/2022 учебна година до 2025/2026 учебна година
Обява за свободните места - 23.09.2021
Заявление от родител за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година (2021/2022)
 
 
Powered by Phoca Download