На горе

Документи на ПМГ

П Р А В И Л Н И К за дейността на ПМГ, Учебна 2018/2019година

Този правилник влиза в сила от 15 септември 2018 год. след Решение на ПС (Протокол № 12 от 13.09.2018 год.).

Учебници - XIІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - XІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - X клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - ІX клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - VІІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - VІІІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Покана за общо събрание на УН на ПМГ Кюстендил - 26 юни 2018 г.
Обръщение за дарителство
профил "Природни науки - Биология и химия"
профил "Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и информационни технологии"
профил "Математически - Математика и информатика"
Правилник за дейността на Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов” – гр. Кюстендил
Етичен кодекс на Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов” – гр. Кюстендил
Стратегия за развитие на Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов” – гр. Кюстендил
 
 
Powered by Phoca Download