На горе

Графици на ПМГ

График за провеждане на поправителни изпити - юлска сесия - учебната 2019/2020 година
График - поправителни изпити, майска сесия 2019/2020 учебна година
График за провеждане на изпити за промяна на оценката - уч.2019/2020 година
График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка - сесия май - юни 2020 година.
График за провеждане на писмени контролни работи и класни работи - II срок на 2019/2020г.
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ - УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

В сила от 14 октомври 2019 година.

Съобщение за родителски срещи - октомври 2019г.-
ПМГ Кюстендил - График на училищните автобуси за учебната 2019-2020 година
ПМГ ГР. КЮСТЕНДИЛ - КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
График за провеждане на класни работи през ІI-ри срок, учебна 2018/2019 година
График за провеждане на контролни писмени работи през ІI-ри срок, учебна 2018/2019 година
График за провеждане на час на класа през ІI-ри срок, учебна 2018/2019 година
График за провеждане на консултации с ученици през ІI-ри срок, учебна 2018/2019 година
График за консултиране на родители и ученици през ІI-ри срок, учебна 2018/2019 година

Г Р А Ф И К
за консултиране на родители и ученици
и водене на училищна документация от класните ръководители
през ІI-ри срок, учебна 2018/2019 год

График за провеждане на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт през ІI-ри срок, учебна 2018/2019 година
Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи през І-ри срок, учебна 2018/2019 година
Г Р А Ф И К НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ І-ВИ СРОК, УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
Г Р А Ф И К за провеждане на КОНСУЛТАЦИИ през І-ви срок, учебна 2018/2019 година
Г Р А Ф И К за консултиране на родители и ученици през І-ви срок, учебна 2018/2019 година

Г Р А Ф И К
за консултиране на родители и ученици
и водене на училищна документация от класните ръководители
през І-ви срок, учебна 2018/2019 год

ГРАФИК за провеждане на модул по ФВС през II срок, учебна 2017/2018 година
 
 
Powered by Phoca Download