На горе

Административно обслужване

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на справка за успех по години и хорариум учебни часове
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение УП 2 за осигурителен доход
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение УП-3 за осигурителен (трудов) стаж
ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРОЦЕДУРА за издаване на удостоверение за завършен клас
ПРОЦЕДУРА за издаване на диплома за средно образование
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ
ПРОЦЕДУРА за издаване на дубликати на документи
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ - КЮСТЕНДИЛ
Представени административните услуги, извършвани от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ - Кюстендил
 
 
Powered by Phoca Download