нашето училище

празнува ден на ПМГ и месец на образованието

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

празнува ден на ПМГ и месец на образованието

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

празнува ден на ПМГ и месец на образованието

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

 • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

 • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
 • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
 • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
 • участваме в разработването и реализирането на проекти;
 • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
 • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Виж повече

Нашето училище

Природоматематическа гимназия
„Проф. Ем. Иванов” – гр. Кюстендил

разполага със собствена сграда състояща се от шест корпуса – два учебни, един кабинетен, два  спортни, един за хранене. От началото на учебната 2019/2020 година има Център за високи постижения на учениците в областта на природните науки и екологията.

Училището разполага с:

 • 18 класни стаи; 5 компютърни кабинета;
 • 8 специализирани кабинета (по химия, физика, био-логия, музика  и изобразително изкуство);
 • 2 физкултурни салона и  басеин; открита спортна база;
 • 12 хранилища по всички учебни предмети,
 • богата училищна библиотека, актова зала, музейна експозиция, столова, и административни помещения.