нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2020/2021 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

Достойно признание за българския учител

На 19 май 2022 г. в София - Хотел "Балкан" Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XXV национален конкурс „Учител на годината“, в които бяха номинирани над 90 учители и директори в десет направления: Предучилищно възпитание и подготовка; Начално образование; Хуманитарно; Природо-математическо; Изкуства и спорт; Професионално образование; Директори и помощник-директори; Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници; Млади учители; Учители-наставници.

Сред учителите - носители на Специалната награда на председателя на СБУ, в Хуманитарното направление на конкурса, беше отличена и г-жа Елеонора Ершова - учител по География и икономика и по Гражданско образование в ПМГ "Проф.Емануил Иванов/ - гр.Кюстендил.

В тържествената церемония по награждаването на най-достойните учители на България взеха участие д.ик.н. Янка Такева , председател на СБУ, акад. Николай Денков , министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова , кмет на Столичната община, Мария Гайдарова , зам.-министър на образованието и науката, Иван Кръстев , зам.-министър на труда и социалната политика, проф. Тодор Танев , министър на образованието и науката (2014-2016), проф. д-р Владимир Анасов , министър на образованието и науката (2001-2003), представители на партньори на Синдиката: Даниела Алексиева-Стоянова , вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), д-р Елеонора Лилова , председател на Държавната агенция за закрила на детето, проф. д-р Димитър Димитров , ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), проф. д-р Юлия Добрева , зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, проф. дфн Димитър Веселинов , директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Димитър Асенов , директор на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, началници на регионални управления на образованието, изявени представители на академичните среди, и др.

Поздравителни адреси до СБУ по повод 25-тото издание на националния конкурс изпратиха Кирил Петков , министър-председател на Р България, Румен Радев , президент на Р България, Ирена Анастасова , председател на Комисията по образованието и науката в 47. Народно събрание на Р България, проф. д-р Димитър Димитров , ректор на УНСС, д-р Ваня Кастрева , началник на РУО-София-град, Даниела Алексиева-Стоянова , вицепрезидент на КНСБ, и много други.

Честита награда на Елеонора Ершова!

etap-
etap-
etap-
etap-
etap-
etap-
etap-
etap-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.