нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2020/2021 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

Мотивиране за учене на новото поколение ученици

От 1 до 3 юли 2021 година в град Чепелара се проведе обучение (в присъствена форма) по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти". Участваха 41 представители на ПМГ " Проф. Ем. Иванов". Темата на обучение бе: "Стратегии и техники за мотивиране за учене на новото поколение ученици". Лектори: доц. д-р Пепа Митева и Даниела Петкова.

Най-характерното от програмата на обучението е:  познаването на съвременните предизвикателства пред възпитанието и обучението на новите поколения ученици в училище; търсенето на пътища за преодоляването на мотивационните дефицити и интереса на учениците в хода на ученето; осмисляне на основните концепции за проектиране и реализиране на взаимодействията в съвременното училище и извън него и др.
Основна цел на обучението е формиране и развиване на компетентности за взаимодействия с учениците, които да са в основата на поддържането на тяхната мотивация за учене, съобразно предизвикателствата.
От 04.07.2021г. до 13.07.2021г., обучението продължава в дистанционна форма на обучение.

motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.